مبلغ دیه به میزان ۳۵ درصد دیه کامله بابت قصور در امر پزشکی چقدر می شود .

با سلام وارادت ،سی پنج درصد دیه کامل زن مسلمان در سال ۱۴۰۰ چقدر میشه ؟ قصور پزشکی منجر به فوت

17 شهریور 1400 165

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی