صلح عمری ملک توسط مالک

سلام وقت بخیر مادر من ۳دانگ خونه داره ۳ دانگ دیگر برای خواهرمه،صلح عمرا کردیم به نام من انجام شده خواهرم میتونه شکایتی کنه کاری کنه؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی ممنون
18 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی