درخواست تخلیه ملک مستاجره

برام حکم تخلیه خونه صادر شده چیکار باید بکنم خیلی گرفتارم امکان جابه جایی ندارم. مالک به دروغ گفته برا خودش میخواد حکم صادر کردن ، در صورتی که ۵ روز پیش تو همون شورای حل اختلاف اعلام کرده بود برا داداشم میخوام ، که اونم دروغ بوده ، کمکم کنید

21 شهریور 1400 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی