کفالت جهت صدمات جرجی

با سلام بنده تصادف جرحی داشتم ک فردا احضاریه دادگاه دارم ایا فیش حقوقی برای کفالت حتما باید رسمی باشه یا قراردادی قبوله؟

22 شهریور 1400 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی