عدم حضور در شورای حل اختلاف

با درود فراوان. با شخصی درگیری لفظی داشتیم که دونفر هم شاهد ماجرا بودن بعداز پایان مشاجره که رفتیم ایشون زنگ زدن ۱۱۰ و طرح شکایت کردن و گواهی پزشکی قانونی هم گرفته بودن.یه روز از حل اختلاف احضاریه اومد مبنی بر ضرب و جرح ایشون توسط بنده در کمال تعجب و ناباوری خودم و شاهدین صحنه. ماهم یه استشهادیه نوشتیم مبنی بر کذب بودن ادعاهای ایشون که روز شورا تحویل شعبه دادیم و در پرونده درج شد.بنده در شورا تماما اتهامات رو منکر شدم و شاکی جهت رضایت درخواست ۵ م تومان پول کرد مجددا با رد اتهامات و قاطعیت بنده این مبلغ تا ۵۰۰هزارتومان کاهش یافت و مجددا بنده زیر بار نرفتم و با اصرار تمام درخواست ارجاع پرونده به دادسرا را کردم و گفتم هیچ سازشی نمیکنم جهت رضایت گرفتن چون کاری نکردم خلاصه حضور خودمو که صورتجلسه کردن امضا کردم و اومدیم بیرون فردا مجددا شورا بنده رو احضار کرده. چرا؟؟ اگه نروم چی میشود.

24 شهریور 1400 209

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی