دفعات درخواست گواهی انحصار وراثت

سلام بنده پدرم در سال ۹۲ فوت شده ‌و چندین اموال دارد من یکبار برای یکی از اموال ایشان گواهی انحصار وراثت گرفتم در حال حاضر میخواهم اتومبیل ایشان را هم بفروشم سوال بنده این است که چند بار می توان دادخواست گواهی انحصار وراثت داد با وجود اینکه یکبار داداخواست انحصار وراثت را داده ام باز هم می‌توانم دادخواست انحصار وراثت برای فروش اتومبیل رو بدهم

26 شهریور 1400 57

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا فلسفه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، صـرفا جهت مشخص شدن تعداد و مشخصات اسامی ورثه متوفی و میزان سهیم بودن هر یک از ورثه در سهم الارث اموال بجا مانده از مورث می باشد و اصـولا درخواست صدور یک گواهی حصر وراثت برای اسـتفاده و تعیین تکلیف تمامی اموال متوفی کفایت می کند..
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی