دیات در اثر صدمه تصادف

سلام شکستگی دیستال متاکارپ ۳ دست چپ بالای انگشت وسط دست چپ چقدر میشه دیه ای که میدن ؟

26 شهریور 1400 48

بااحترام کاربر محترم باتوجه به اینکه مبلغ دیه از طریق پزشک قانونی و قاضی اجرای احکام قادر به تشخیص می باشد طبق ماده 641و643قانون مجازات دیه انگشت اصلی حدودا یک دهم دیه کامل و نقص مورد شما یک سوم دیه اصلی میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی