شکایت از ثبت احوال ارائه شناسنامه

سلام، بعد از فوت پدری فرزندان متوجه شدند نام فرزند دیگری در اداره ثبت و احوال بنام پدر و همچنین مادر وجود دارد تولد این فرزند زمان جنگ بوده، اما نام او نه در شناسنامه پدر هست نه مادر، کارت ملی بنام او هم وجود ندارد. اول گفتند که فرزند فوت شده و گواهی فوت نداشته و فوت ثبت نشده و دنبال استشهاد برای فوت رفتند اما افراد قبول نکردند، بعد از کنکاش فهمیدند اصلا چنین فردی وجود نداشته، یک شناسنامه جعلی بوده برای دریافت کوپن ارزاق زمان جنگ. الان فرزندان وراث که دخالتی در این امر نداشتند، چکار باید کنند.بدون ایجادمشکل برای مادر تشکر

26 شهریور 1400 59

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به عدم وجود خارجی فرزند یاد شده باید از متصدی وقت ثبت احوال جهت جعل در شناسنامه از طریق بازرسی ثبت احوال اقدام و پیگیری شود در صورت عدم منتج به نتیجه از طریق دیوان از ثبت احوال شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی