الزام به تعهد طبق قرارداد

سلام مسکن مهری توی شهر دیگه از یه آقایی قولنامه کردم به علت همراه نبودن مدارک ضامن کار بانکی انجام نشد و هنوز کارت قسط خونه به نام فروشنده است و فقط یک قولنامه در املاکی موجود هست که بر اساس اون ما خونه رو از فروشنده خریدیم و مبلغ را پرداختیم و یک چک هم به عنوان ضمانت ایشون گرفتیم در شرکت سازنده مسکن هم انتقال ناقص انجام شده در کنار نام ایشان نام بنده هم هست ولی انتقال کامل نیست سوال بنده این است که آیا ورثه ایشان، بر فرض فوت فروشنده می توانند مدعی این ملک باشند و آن را بفروشند با توجه به اینکه اطلاعات بانکی ملک به نام ایشان است

28 شهریور 1400 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی