مطالبه وجه بر اساس نوشته عادی

سلام سال ۹۸مبلغ نود میلیون به صورت اقساط در طی پنج ماه به یکی از اقوام دادم که برام خونه بسازه زمین را چن ماه دیر تحویل دادم ایشون پول را به یکی دادن که نساخت الان من اگه از اقوامون شکایت کنم میتونم به حقم برسم مدرک فقط واریزی پول هست و یک دست نوشته چند خطی که باید تا سفت کاری انجام بدن

29 شهریور 1400 96

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی