اعلام شکایت واهی از چند نفر که در دعوا نبودند چگونه باید دفاع نمود ؟

سلام برادرم با همسایه حرفش شده با هم ضرب شست ... برارم شکایت کرده واز پزشک قانونی نامه گرفته برای مشتی که به صورتش خورده طرف رضایت خاسته نداده برادرم حال اونا از ما شکایت کردن که ما سه برادر زدیم که دوربین نشون میده تنها با برادرم دعوا کردن با این کار میخان دعوای دست جمعی کنند تا پرونده رو حل وصل کنند حال ما چکار کنیم

30 شهریور 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی