ایا سندی که بعد فوت در دفتر اسناد منتقل شده قابل ابطال است ؟

سلام وقت بخیر خانه ای داریم که سه دانگ ان بنام مادرم وسه دانگ بنام پدرم بوده که پس از مرگ مادرم سه دانگ اوبه پدرم بعلتی که دفترخانه آشنابوده انتقال پیداکرده وسپس از پدرم به یکی از خواهرام انتقال پیداکرده اللن پدرم فوت کردن وسه دانگ ایشون درانحصارووراثت اومده الان همه خواهروبرادرام میگن تقلب شده وقانونا پس از مرگ مادرمون باید انحصارووراثت میشده وبه تمام بچه ها انتقال پیدا میکرده میخواستم بپرسم میتونیم اقدامی کنیم یانه؟؟ممنون از راهنماییتون

30 شهریور 1400 74

سلام
کاربر محترم هرگونه انتقال سند پس از فوت که توسط غیر وراث منتقل شده باشد باطل است و آن دفتر اسناد رسمی که این سند را تنظیم نموده و انتقال گیرنده قابل تعقیب کیفری هستند مگر با مصالحه انتقال گیرنده سند را بنام وراث انتقال دهد
در غیر اینصورت برای ابطال سند هم کیفری و هم حقوق قابلیت طرح دعوی وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی