رفع سوء پیشینه از سابقه

سلام من۱۰سال پیش ۱۵روز زندان بودم سه ماه حکم تعلیق گرفتم الان سوپیشینه دارم ؟

02 مهر 1400 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی