شرایط تحقق قذف و دفاع از خود در برابر ادعای شاکی

با سلام متاسفانه بدلیل درگیری های خانوادگی یکی از زنان فامیل به پلیس فتا مراجعه نموده و به دروغ مدعی گشته بنده در فضای مجازی درخواست برقراری رابطه نامشروع با ایشان را داشته و با مواجه شدن با مخالفت ایشان مدت ۵ سال است که برای ایشان مزاحمت ایجاد کرده ام. آیا ادعای ایشان مصداق قذف میباشد؟ چگونه از بیگناهی خود دفاع نمایم؟

02 مهر 1400 114

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی