خرید طلا و عدم تحویل

بنده هم مشکل همان کاربر رادارم بافرق اینکه اظهارنامه دادم به بنکدار طلا و بعدهم شکایت حقوقی کردم و بنکدار در دادگاه اعلام کرد که طلا کاغذی خریداری شده و طلایی وجودندارد و بدهکار نمیباشد و منتظر رای هستم آیا به نظر شما محکوم میشود یا خیر

11 خرداد 1401 98

با درود؛
طبق قانون؛ به محص وقوع عقد، بایع (فروشنده) مالک ثمن و خریدار مالک مبیع (مال مورد معامله) می گردد و حسب اظهارات کاربر محترم؛ ثمن معامله نیز نقـداً پرداخت گردیده، و عُذر و بهانه ای برای فروسنده باقی نمانده است، فلـذا بلحاظ وقوع بیـع؛ فروشنده مکلف به تحویل مبیع بوده، مگـر اینکه بایع تعذر خود در عدم امکان تحویل مبیع را بلحاظ تلف مبیع و امثالهم،، با دلایل و مدارک کافی در دادگاه ثابت نماید..
# به زبان ساده تر؛ فروشنده طلا بایستی طلای فروخته شده را تحویل دهد و یا اینکه اثبات کند که طلای فروخته شده، پس از فروش از طریق سرقت و یا تلف و ... از بین رفته و قادر به تحویل نمی باشد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی