;
اجاره دادن ملک نیاز به اجازه همسر دارد

من یه مدتیه باهمسرم مشکل دارم و به لحاظ مالی تو‌مضیغه هستم میخوام خونه ای ک توش ساکن هستم و اجاره بدم و با پولش کاری رو راه بندازم ولی خانم میگه من از جام تکون نمیخورم آیا میخوام بدونم میتونم به لحاظ قانونی این کارو کنم و اجاره بدم؟

02 آبان 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی