شکایت فروش مال غیر در ارث

۵۰۰۰متر زمینی کا از پدر بزرگم به ارث رسیده و مقداری از آن را به دو نفر دیگر فروخته حالا بعد سالها تعداد ورثه زیاد شده.بهترین راه برای گرفتن زمین چیست.۲۷۰متر مال پدرم است. آیا راهی هست که سریع بگیرم

14 آبان 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی