مطالبه وجه چک و تاخیر

سلام و درود یک چک از پدرم به مبلغ 130 میلیون تومن به تاریخ 6/6/140 دارم که متاسفانه پدرم تازه فوت کردن و چک ثبت صیاد هم نکردن رفتم شورای حل اختلاف گفتن باید به عنوان یک رسید عادی شکایت کنی میخواستم بدونم نقد میشه در ضمن پدرم یک زن دیگه و بچه دیگه هم داشتن ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی بود حتما ادامه میدم در مشهد نماینده دارین
17 آبان 1400 36

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی