رفع خطر توسط مستاجر منزل مسکونی

سلام جناب منزلی ویلایی رو رهن کردم که در حیاط سایه بانی برای خودرو وجود دارد که به روش دستی و سنتی با استفاده از تیر چوبهای قدیمی توسط مالک ملک بناشده که بیم آنرا دارم که به روی خودروی بنده ریزش کند از ملک خواستم انرا تخریب و با استاندارد روز احداث کند قبول نمیکند و مبگوید من در آینده قصد بازسازی منزلم رادارم و نمیخواهم هزینه بیهوده کنم همچنبن از ایشان خواستم اجازه دهد که این سایه بان را شخصا بردارم و در نهایت چادر روی ماشینم بکشم که ابن اجازه رو هم به من نداد لازم به توضیح است این سایه بان کل حیاط منزل را گرفته و من اگه بخوام ماشینم رو در داخل حیاط نزارم مجبورم اونو تو کوچه پارک کنم همچنبن در اجاره نامه نیز به این موضوع اشاره ای قبلا نکردیم. لطفا راهنمایی بفرمایید.

21 آبان 1400 26

با درود؛
کاربر محترم؛ در اینخصوص می توانید با دادخواست تأمین دلیل و جلب نطر کارشناس دادگستری، با ارسال اطهارنامه ای الزام موجر را به رفع خطر و برچیدن سایه بان یا مقاوم سازی آن را بخواهید..
مصاف اینکه در صورت عدم اقدام و یا عدم امکان الزام به رفع مزاحمت، حق فسخ قرارداد اجاره را دارا می باشید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی