مطالبه وجه از طریق حقوقی

سلام اگر مبلغی را بعنوان قرض به کسی داده باشند و چک یا رسید نگرفته باشند و فقط رسید بانکی داشته باشند و گیرنده پول هم از بازپرداخت امتناع میکند ایا اقدامی میتوان انجام داد؟

13 آذر 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی