مدارک نفقه حضانت اثبات نفقه

چطور برای طلاق ثابت کنم که همسرم نفقه نمیده؟چه مدارکی لازمه؟

15 آذر 1400 80

بار اثبات پرداخت نفقه بر عهده زوج هست و چنانچه نتوانند علیرغم ادعای شما ثابت کنند ک نفقه پرداخت کرده اند محکوم خواهند شد .نفقه ایام گذشته و آینده را می توانید طی دادخواست تقدیم دادگاه و مطالبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی