منظور از دو درصد از دیه کامل

سلام حکم اومده گفته دو درصد از دیه کامل، منظورش دیه ی کامل انسانه یا دیه ای ک بریده شده؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی عالی بود
03 دی 1400 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی