توهین به اشخاص عادی و جرم ان

سلام و خسته نباشيد اين سوال روز و شب و كل زندگي مو نابود كرده واقعا نابود يعني استرس با من چيكار كرده خدا ميدونه فقط من چندوقت پيش با يه شخصي در برنامه discord به مشكل خوردم و توهين صورت گرفت ايشون گفتن كه شكايت ميكنم به فتا اما من معذرت خواهي و خواهش كردم كه اينكارو نكنن و ايشون گفتن كه منو بخشيدن قربان من خيلي استرس دارم كه ايشون الكي گفته باشن يعني منو نبخشيده باشن و خدايي نكرده الكي گفته باشن از اون روز تاحالا ٦٤ روز ميگذره و هيچ پيامكي يا نشونه اي براي من نيومده قربان بدون ثنا چند روز ديگه بايد تحمل كنم حداكثر اين فشارو كه بفهمم ايشون شكايت نكرده ممنون ميشم جواب بديد

11 دی 1400 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی