مصدوم شدم و شاهد دارم میترسن بیان دادگاه

سلام بنده در مشکل شاهد دارم در درگیری دستم مصدوم شده شاهدام حاظر ب آمدن ب دادگاه را نیستند چون میترسن مواجه حضوری شوند ومیگویند ما عرب عشایری هستیم و میترسن لطفن راهنمایی کنید

22 دی 1400 27

بااحترام
کاربر محترم شما میتوانید این موضوع را به قاضی پرونده اعلام تا تحقیقات محلی انجام شود تا کلانتری محل به شهود اطلاع میدهند که یا با حضور در کلانتری یا با تماس تلفنی ماجرا را توضیح دهند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی