کلاهبرداری وتحصیل مال نامشروع توسط دعانویس

سلام6سال قبل از یک دعانویس دعا،طلسم..گرفتم برای کارم به اسرار یکی از دوستام ومبلغ22میلیون تومن واریز کردم به کارت دعانویس وتا الان ازطریق دادگاه وشورا ازش شکایت نکردم واظهارنامه هم براش نفرستادم الان اگه ازش شکایت کنم وبه کلاهبرداری محکومش کنم باید 22میلیون تومان به من بده به عنوان ردمال و22میلیون تومان هم به عنوان جزای نقدی درحق دولت باید بپردازه واگه به تحصیل مال نامشروع محکوم بشه باید۲۲میلیون تومان به من بده به عنوان رد مال ودوبرابر مال بدست امده هم به عنوان جریمه نقدی یا جزای نقدی درحق دولت بپردازه تکدی گری وکلاشی هم که کل اموال بدست امده از این را مصادره میشه میخوام بدونم اگه به کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع محکوم کنم دعانویس رو ۲۲میلیون تومنی که باید به من بده به عنوان رد مال و۲۲میلیون تومنی که باید به عنوان جزای نقدی بپردازه به دولت در مجازات کلاهبرداری یا دوبرابر مال بدست امده یعنی ۶۰میلیون تومان مجازات نقدی یاهمون جزای نقدی وردمال درمجازات تحصیل مال نامشروع آیا به نرخ روز محاسبه میشه از همون شش سال قبل تا الان یا اگه همون شش سال پیش برای دعانویس اظهارنامه میفرستادم یاشکایت میکردم ازش وتاخیر تادیه هم بهم تعلق میگرفت فرضا آیا این ۲۲م.ت که باید به عنوان ردمال به من میداد و۲۲م.ت به عنوان جزای نقدی درحق دولت درمجازات کلاهبرداری که باید میپرداخت ویا ۲۲م.ت به عنوان ردمال درمجازات تحصیل مال نامشروع که باید بهم میپرداخت ودوبرابر مال بدست امده یعنی ۶۶ م.ت که به عنوان جزای نقدی درحق دولت باید میپرداخت آیا افزایش پیدا میکرد یاخیر همین مقدار باقی میمونه درهرشرایطی وافزایش پیدا نمیکنه ببخشید طولانی شد خیلی مچکرم

24 دی 1400 21

سلام کاربر گرامی اثبات وصدور حکم مبنی بر کلاهبرداری وتحصیل مال نامشروع نیاز به مدارک ودلایل محکمه پسند واثبات جرم می باشد وبا فرض اثبات دعانویس به ردمال از تاریخ شکایت شما محکوم میشوند وممکن است وتعیین حبس وجزای نقدی به نظر دادگاه صادرکننده حکم وشرایط متهم دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی