اقدام به فروش زمین اارثیه

سلام برای فروش زمین ارثیه میخواهیم وکیل بگیریم چون ملک شراکتی هست انحصاررورثه داریم ولی یکی از وراث کهدمادر بزرگم هستن فوت شدن نیاز به انحصار ورثه ایشون هم هست؟

25 دی 1400 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی