مطالبه وجه پرداختی بدن اخذ رسید

سلام. به یکی از همکارانم با هدف سرمایه گذاری، مبلغ ۲۷۶ میلیون تومان دادم. یکبار ۱۷۶ میلیون تومان برای سرمایه گذاری در دامپروری و قاعدتا می بایست اصل پول + سود حاصل از فروش دام هایی که با این پول خریداری شده . و چند ماه بعد ۱۰۰ میلیون تومان دیگر برای گرفتن وام ۲۰۰ میلیون تومانی. متاسفانه رسیدی از ایشان به حسب اعتماد همکاری نگرفتم. لکن چت هایی در واتساپ ایشان دارم که بر گفته های من صحه می گذارد. حال ایشان از پرداخت اصل پول امتناع کرده و تلفن و پیام های مرا جواب نمی دهد. در واقع شماره مرا بلاک کرده است. به تازگی مطلع شدم از یکی دیگر از همکاران هم مبلغی بدون رسید گرفته بود و از طریق قانونی پول را برگردانده است. ترجیحم ان است که بدون اینکه شرکت متوجه این اختلاف مالی شود، مساله حل و فصل شود. آیا امیدی به گرفتن پولم هست؟ سپاس

25 دی 1400 39

با درود؛
کلربر محترم؛ شما می توانید به استناد مدارک خود اعم از رسـید و فیش واریزی و یا شهادت شهود و یا متن اقرارهای وی در متون چت های واتساپ، دادخواست مطالبه وجه بطرفیت مدیون تنظیم و از دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید تا موضـوع در دادگاه حقوقی رسـیدگی و منجر به صدور حکم گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی