مسدود شدن حساب بانکی همسر به چه علت

سلام حساب بانکی همسر بنده مسدود شده است.پس پیگیری مشخص شد شخصی که با برادر همسرم به مشکل مالی خورده است و مورد کلاهبرداری قرارگرفته ، حساب همسرم را به خاطر ارتباط مالی با برادرش مسدود کرده. من متوجه نمیشوم که این موضوع چه ارتباطی به هم دارد و چگونه این کار صورت گرفته و حساب همسر اینجانب که هیچ نقشی در این ماجرا نداشته مسدود شده است.خواهشمند است راهنمایی بفرمایید ممنون

03 بهمن 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی