تأمین دلیل در تصادف زنجیره ای

زیان دیده تصادف زنحیره ای هستم تامین دلیل کردم.کارشنلس ۴۱ م خسارت اعلام کرده.سقف بیمه مقصر ۳۰ م هست که به دو ماشین بیشتر نمیرسد.برای دادخواست و شکایت باید وکیل بگیرم؟ هنوز کارشناس بیمه ماشینو ندیده به ه حال کارشناس بیمه کمتر لز کارشناس دادگاه تعیین خواهد کرد .من چه کنم بهتره؟

06 بهمن 1400 24

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه سقف جبران خسارت بیمه شخص ثالث خودروی مقصر حادثه، کمتر از میزان خسارت وارده باشد، مازاد خسارت توسط راننده مقصر جبران می گردد..
اصـولا برای برای دادخواست و شکایت نیازی به وکیل احساس نمی گردد، چرا که تصمیم دادگاه براساس نظریه کارشناسی صادر خواهد شد..
در مورد کارشناسی نیز؛ نظریه کارشناس دادگستری که رأی دادگاه نیز بر اساس آن صادر می گردد، به نظریه کارشناس بیـمه ارجحیت دارد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی