استناد به اماره تصرف برای اثبات مالکیت

با عرض سلام و خسته نباشید موضوع یک قطعه زمین کشاورزی بوده که از چهل سال پیش کشت می کردیم و یک نفر زمین را شوخم کرده و ادا میکند ک مدرکی برای زمین دارد

06 بهمن 1400 22

با سلام
کاربر گرامی، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف شما به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت شما محسوب می شود. اگر طرفی که ادعای مالکیت میکند، برای اثبات مدعای خود دلیل محکمه پسندی دارد، آن را به دادگاه ارائه دهد در غیر اینصورت، وی نمی تواند مانع تصرف شما در زمین مورد مناقشه شود.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی