عدم توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

سلام باتوجه به شکایت بنده در رابطه با جعلی بودن امضا و نوشته ی روی 1 چک، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و ایشون بعد از استکتاب، تشخیص دادند که امضا و نوشته ی روی چک مربوط به بنده نمی باشد و جعلی است. ولی قاضی بدون توجه به این نظریه، قرار منع تعقیب صادر کرده است. اعتراض کردیم ولی بازهم قاضی به ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و قرار منع تقیب رو مجددا تایید کردند. میخواستم بدونم چجوری میتونم مجددا اعتراض کنم؟ چون حقیقتا و برطبق نظریه کارشناس رسمی، امضا و نوشته ی روی چک جعلی هستند.

18 اردیبهشت 1399 289

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی