ایا مرد می تواند مانع اشتعال شغل دولتی زن شود

سلام توی عققد هستم خانمی هستم همسرم قهر کرده رفته میخام دنبال کار دولتی باشم همسرم میتونه مانع بشه???ضمن ایبنکه نفقه نمیده وقهرکرده رفته..اگه شغل دولتی تا دو ظهر باشه چی

21 فروردین 1401 27

سلام کاربر محترم .طبق ماده 1117 قانون مدنی « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. دقت کنید شغل دولتی نه حیثیت را خدشه دار می کند نه مانع ومناعی مصالح خانوادگی چراکه همه کارمندان تا نصف روز سرکار وبقیه بازه زمانی را در خانه وصرف امور زندگی می می کنند لذا بنا به استناد این ماده نمی تواند مانع اشتغال شما شود دوم اینکه شما می توانید دادخواست مطالبه نفقه وتهیه منزل را علیه همسر خود از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی