انحصار وراثت ملک در صورت عدم فروش یکی از وراث چگونه است ؟

یک ملک ورثه ای هست که بین 10تا فرزند(3تا پسر و 7تا دختر) مشترکه و یکی از پسرها حاضر به انحصار وراثت و فروش ملک نیست الان قانونا میشه اقدامی انجام داد تا نیاز به رضایت اون پسر نباشه؟؟؟

21 اردیبهشت 1399 150

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی