تصادف وجراحات وارده واستفاده از بیمه

باسلام خدمت شما استاد عزیز و گرامی بنده باموتور سیکلت خود داشتم تو خیابان میرفتم که یهو تعادل خودم رو از دست دادم وبه اصطلاح واژگون شدم دوست ام شکست وچن تا خراش روی صورت و بینی ودستم برداشت و انگشت پایم هم شکست من مدارک ام کامل گواهینامه موتور سیکلت دارم بیمه نامه معتبر بیمه ایران دارم موتور هم به نام خودم آه درضمن افسر راهنمایی اومد و همچنین افسر کلانتری اورژانس هم باهش رفتم بیمارستان میخواستم بدونم میتونم از بیمه حوادث راننده استفاده کنم دیه ام رو بگیرم باوجود اینکه مدارک ام کامل اه یااینکه بیمه میتونه شانه خالی کنه دیگه خودت واژگون شدی بهت پولی نمیدیم بابچه اصلا واژگون شدن تصادف نیست ممنونم ازتون

01 اردیبهشت 1401 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی