دستکاری پلاک خودرو

سلام ببخشید دستکاری کردن پلاک ماشین جرم محسوب می شود و مجازاتی هم دارد؟

27 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی