اموال و دارایی

با سلام ایا فردی می تواند در زمان حیات خود تمام اموال و دارایی اش را به نام فقط یکی از فرزندانش بکند؟

29 اردیبهشت 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی