غرامت یا جانبازی

عرض سلام بنده در دوره خدمت از رو تخت پایین افتادم و سرم ضربه خورد و شکست و دنده هامم آسیب دید و یکی از دندونا مم شکست و نمره چشمم بالا رفته به من گفتن که جانبازی و یا غرامت بهم تعلق می گیره خواستم از شما بپرسم که ایا بهم تعلق میگیره یا خیر؟

29 اردیبهشت 1399 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی