مجنون بودن مجرم

هرگاه مجرم ثابت کند که در حین جرم مجنون بوده است ایا در مجازات او تفاوتی میکند؟

30 اردیبهشت 1399 60

عرض ادب و احترام خدمت شما
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود اگرجنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی