دیه شکستگی بیمه

سلام ببخشید در دعوایی که چند روز پیش با یکی از دوستام داشتم ایشون با مشت به بینی من کوبید و استخوان بینی من شکست میشه راهنمایی کنید که چقدر دیه شکستگی بینی به من تعلق می گیرد؟

30 اردیبهشت 1399 64

با عرض سلام خدمت شما
شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی