ملک را بنام خانم زدن

ببخشید یه سوال.؛ خونه که با وام بنیاد شهید که خریداری شده و بنام اقا هست را میتوان سه دنگ از ان را بنام خانم زد ؟ این هم بگم که وام هم بنام اقا هست

31 اردیبهشت 1399 103

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی