عدم حضور در تخستین جلسه رسیدگی

سلام من در پرونده با منابع طبیعی خواهان هستم اگه جلسه اول حاضر نشم چه اتفاقی پیش میاد میخوام پرونده طول بکشه

25 اردیبهشت 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی