تهمت و آبرو ریزی از جانب شوهر

سلام وقت بخیر شوهرم اعتیادداردوتعمت به روابط نامشروع باپسری میزندوهمیشه باهام دعواداردکه بروخونه بابات ومن الان خونه پدرم هستم درضمن ۱دختر۶ماهه دارم بااین حرفش ابروخودموخانوادم برده!شکایت کردم ونوبت شوراداریم.لطفاراهنمایی کنبد باتشکر

27 اردیبهشت 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی