مطالبه مهریه- به قیمت روز

سلام مهریه ای که شامل مواردی بوده ولی به قیمت هم درآورده شده الآن آن موارد مثل زمین به قیمت روز محاسبه و جمع زده میشود یا آن مبلغی که در زمان عقد برای این موارد برآورد شده به روز میگردد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از شما
29 اردیبهشت 1401 19

با سلام و احترام
اگر عین آن موارد از قبیل زمین و ... به عنوان مهریه قید شده باشد همان موارد به مالکیت زوجه در می آید. لکن اگر قیمت آن موارد مورد توافق قرار گرفته باشد قیمت روز مد نظر قرار میگیرد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی