ورشکستگی به تقصیر چیست

سلام خسته نباشید ورشکستگی به تقصیر چیه چه مجازاتی داره و اینکه آیا میشه حبسش رو خرید یا اینکه میشه آزادی مشروط گرفت؟

30 اردیبهشت 1401 21

سلام.در صورتی که تاجر با انجام اشتباهات فاحش تجاری ، منجر به ورشکستگی خودش بشود ، ورشکسته به تقصیر نامیده می شوددر ورشکستگی به تقصیر نیت و سوء نیت تاجر در ارتکاب عمل زیاد مهم نیست یعنی اینکه تاجر ادعا کند که قصد انجام اعمال منجر به ورشکستگی ، سوء نیت نداشته است باز هم منجر به رفع مسئولیت کیفری او نمی شود . اما قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ، به احراز تقصیر سنگین متهم ، اهمیت می دهد و بدون احراز آن حکم کیفری در این باره صادر نمی کند .
مجازات ورشکستگی به تقصیر در ماده 543 قانون تجارت بیان شده است . در این ماده آمده است که :" ورشکستگی به تقصیر جنحه است و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است " . بعد از اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده 671 این قانون ، مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی