ایا ضبط صدا در خصوص جرم توهین کاربرد دارد

وقت بخیر..همسایه ما که خانم هستش،دوسه بار بدلیل اختلافات پیش اومده،جلو زن وبچه هان،فحاشی و بی احترامی کردن،صداشونم ضبط کردم که چه فحشهایی میدن...آیا صحت داره که هیچی تو دستمچن میست و‌شکایت کردن هم فایده نداره؟

31 اردیبهشت 1401 20

سلام کاربر محترم .جهت مزاحمت وفحاشی می توانید شکایت کنید ضبط صدا اماره محسوب می شود وبه تنهایی مثبت ادعا نیست اما در کنار سایر ادله قابل استناد است شما می توانید از همسایگان استشهادیه ای در این مورد بگیریدواگر کسی در دادگاه به هردلیل حاضر نیست شهادت دهد در دفترخانه اسناد رسمی شهادت انها اخذ شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی