قرار منع تعقیب

در صورتی که بعد از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت دلیل و قطعی شدن آن شاکی خصوصی فوت کند با تقاضای ورثه آن هم بعد از کشف دلایل جدید می‌توانند درخواست تعقیب مجدد متهم را بدهند یا خیر؟

06 خرداد 1399 67

با عرض سلام
طبق تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۱۰۶ این قانون در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی