طلاق توافقی زوجین در کانادا و ایران چگونه میباشد

سلام، من وهمسرم به صورت توافقی میخواهیم در کانادا و ایران طلاق بگیریم مراحل کار به چه صورت است

01 خرداد 1401 21

بااحترام
کاربر محترم اگر در ایران اقامت دارید از طریق سایت تصمیم اقدام و مراحل مشخص میباشد اما اگر در کانادا اقامت دارید میتوانید با وکالت به یکی از اعضاء خانواده خود با حق توکیل بغیر و سپس از طرف وکیل شما که یکی از اعضاء خانواده میشود به وکیل دادگستری وکالت داده و مراحل ان انجام خواهد یافت

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی