اقدام جهت مطالبه هزینه درمان؟؟

سلام برای طول درمان و گرفتن هزینه های درمان چه باید کرد اوضاع حالم هم برای رفتن مناسب نیست

01 خرداد 1401 16

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در خصوص موضوع مطروحه سوال شما کامل نیست اما اگر جرم یا قصوری مستوجب دیه رخ داده میبایست طرح شکایت کنید با ثبت شکواییه مربوطه از طریق دفاتر خدمات قضایی مستند ب مدارک پزشکی و نظریه پزشکی قانونی دیه قابل مطالبه خواهد بود و هزینه های درمان نیز از محل پرداخت دیه قابل وصول هست لیکن اگر بهر دلیلی دیه کفاف هزینه درمان را ندهد مبلغ مازاد را بموجب طرح دادخواست میتوانید مطالبه کنید ک رسیدگی خواهد شد ،در هرحال برای رسیدن ب حق خود میبایست طرح دعوا کنید یا امور را ب وکیل دادگستری بسپارید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی