امکان عدول از ایفای تعهد وجود دارد؟

سلام زمینی خریده بودم للغیر درآمد وخلع ید شدم.الان فروشنده زمین به من امروز طی جلسه ای که با وکلا و چندین شهود انجام شد صورتجلسه ای نوشته شد و به من تعهد داد که ظرف ده روز مبلغ معینی به من پرداخت نمایدو هر دوطرف و ۵ شاهد امضا نمودندو قطعی نوشته شد.سوالم اینه آیا میتونه دبه کنه؟؟

01 خرداد 1401 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اگر چنانچه در قبال پرداخت خسارت وارده تعهدی مکتوب ب شما داده اند ک مبلغ را در زمانی مشخص پرداخت نمایند تعهد فی مابین بعنوان قرارداد عادی قابل استناد هست و متعهد ملزم ب ایفای تعهد،
بنابر این گر چنانچه از مفاد قرارداد و ایفای تعهد استنکاف نمود با طرح دعوای مقتضی میتوان الزام اورا ب ایفای تعهد مربوطه خواست هرانچه بین طرفین توافق شده محترم بوده و سندیت دارد و شخص متعهد در قبال تعهد مکتوب خود مسئول است
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی