آیا در واحد اجرای احکام مدنی تغییر دادورز وجود دارد ?

سلام. وقت بخیر. آیا امکان عوض کردن دادورز پرونده هست؟ و اگر امکانش هست به چه صورت باید اقدام کنم؟

02 خرداد 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی